Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie !

http://kongresdlachrystusakrola.pl/zdjecia/krol_01.jpg 

" Niechże więc rządcy państw nie wzbraniają się sami i wraz ze swoim narodem oddać królestwu Chrystusowemu publicznych oznak czci i posłuszeństwa, jeżeli pragną zachować nienaruszoną swą powagę i przyczynić się do pomnożenia pomyślności swej ojczyzny..."

 

Encyklika Świętego Papieża Piusa XI,

QUAS PRIMAS

www.kongresdlachrystusakrola.pl

PRZEJDŹ DALEJ