Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie !

 

" Niechże więc rządcy państw nie wzbraniają się sami i wraz ze swoim narodem oddać królestwu Chrystusowemu publicznych oznak czci i posłuszeństwa, jeżeli pragną zachować nienaruszoną swą powagę i przyczynić się do pomnożenia pomyślności swej ojczyzny..."

 

Encyklika Świętgo Papieża Piusa XI, QUAS PRIMAS

www.kongresdlachrystusakrola.pl

PRZEJDŹ DALEJ