Materiał żródłowy z Kongresu
dla Społecznego Panowania w Lublinie, 30 kwietnia 2016
Materiał żródłowy z Kongresu
dla Społecznego Panowania w Szczecinie, 29 października 2016